Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên
Mã trường: DTU
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật- ĐH Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật là trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trường được thành lập năm 2005 theo Quyết định số 4507/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở phân công lại nhiệm vụ các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Tiền thân trường là Trường Công nhân cơ điện Việt Bắc được thành lập năm 1974.
Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật là một trường đào tạo đa ngành, đa cấp. Nhiệm vụ của trường là: Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực Kinh tế, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật Nông – Lâm, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông và Đào tạo nghề. Song song với đào tạo trường có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Học sinh, sinh viên của trường tốt nghiệp tùy theo từng bậc học được cấp bằng: Cao đẳng chuyên nghiệp, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, được cấp chứng chỉ với các trường hợp đào tạo ngắn hạn. Đối với những, sinh viên có nhu cầu tiếp tục học đại học, một thuận lợi cơ bản là chương trình đào tạo của trường đã được xây dựng đảm bảo tính liên thông trong các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên.

===========================================================================================

Địa chỉ: Tổ 15 -P.Thịnh Đán – Tỉnh Thái Nguyên
Tel: (0280) 3855606 – Fax: (0280) 3546030
Email: contact@tntec.edu.vn
Website : http://www.tnu.edu.vn