Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 10/07/2020

Trường Đại học Y Dược

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Y Dược Huế
Mã trường: DHY
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Y Dược Huế

Logo Trường Đại học Y Dược Huế

Trường Đại học Y khoa Huế được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1957, từ năm 1975 về trước qui mô đào tạo nhỏ, Trường mới đào tạo được trên 200 Bác sĩ. Qua gần 50 năm xây dựng và phát triển đặc biệt hơn 30 năm sau ngày thống nhất đất nước, Trường Đại học Y khoa Huế đã không ngừng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và chỉ đạo tuyến y tế cơ sở. Trong 50 năm qua, Trường đã đào tạo được hơn 9.000 Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân đại học và đào tạo được gần 3.000 học viên Sau đại học tốt nghiệp ra trường.
Hiện nay, Trường có 524 cán bộ công chức và hợp đồng lao động. Về cán bộ giảng dạy, Trường có 259 cán bộ giảng dạy, trong đó có 48 Tiến sĩ , 121 Thạc sĩ, 16 chuyên khoa cấp II và 74 đại học. Hiện nay, Trường có 18 Giáo sư, Phó giáo sư và 84 giảng viên chính. 100% cán bộ giảng dạy đã qua nghiên cứu học tập ở nước ngoài.

======================================================================================
Địa chỉ: 06 Ngô Quyền – Tp Huế
Tel: (054) 3822173  –   Fax: (054) 3826269
Email: hcmp@huemed-univ.edu.vn
Website  : http://www.huemed-univ.edu.vn