Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 10/07/2020

Trường Đại học Nông Lâm

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
Mã trường: DHL
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Huế

Logo Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Huế

Trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc tiền thân của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế, được thành lập ngày 14 tháng 08 năm 1967 theo quyết định số 124/CP của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Theo đó, nhà trường có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư các ngành nông nghiệp cho các tỉnh miền Trung và đóng tại Việt Yên, Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang). Từ năm 1983 trường Đại học Nông nghiệp 2 – Hà Bắc chuyển vào Huế và sáp nhập với trường Cao đẳng Nông Lâm Huế thành trường Đại học Nông nghiệp 2- Huế theo quyết định ngày 05 tháng 8 năm 1983 của Phó Chủ tịch HĐBT – Tố Hữu đã ký.Từ 04/04/1994, Trường Đại học Nông nghiệp 2 Huế trở thành thành viên của Đại học Huế theo Nghị định số 30/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và đổi tên thành Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế (ĐHNLH).
====================================================================================== 

Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Thành phố Huế.
Tel: (054) 3522535  –   Fax: (054) 3524923
Email: admin@huaf.edu.vn
Website  : http://huaf.edu.vn