Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 10/07/2020

Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế
Mã trường: DHK
Giới thiệu sơ lược

logo- dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-hue

Logo Đại học Kinh tế – Đại học Huế

Tiền  thân của Đại học Kinh tế – Đại học Huế  là Khoa Kinh  tế Nông  nghiệp  – Trường Đại  học Nông nghiệp  II Hà Bắc  thành  lập năm 1969, Trường Đại học Kinh  tế được chính thức thành lập vào năm 2002 và hoạt động với tư cách là một trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Huế.
Mười năm chưa phải là một chặng đường dài đối với quá trình xây dựng và phát triển của một trường đại học, nhưng Trường Đại học Kinh tế đã đạt được những thành tựu đáng kể và từng bước khẳng định được uy tín, tạo được vị thế vững chắc về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Số lượng chuyên ngành đào tạo ở tất cả các bậc học ngày càng tăng, loại hình đào tạo được đa dạng hóa, chương  trình đào  tạo  thường xuyên được cập nhật và hoàn  thiện, năng lực của giảng viên và cán bộ quản lý không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, Nhà trường đã tạo dựng được môi trường học tập năng động và thân thiện, khuyến khích sự sáng tạo của sinh viên và giáo viên. Hoạt động hợp tác trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy được Nhà trường đặc biệt quan tâm và đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Trường đang thực hiện chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân giảng dạy bằng tiếng Anh và Tiếng Pháp, và nhiều dự án hợp tác nghiên cứu quan trọng với nhiều đối tác trong nước và quốc tế.

======================================================================================

Địa chỉ: 100 Phùng Hưng, TP Huế
Tel: (054) 3529139 –   Fax: (054) 3529491
Email: dhkt@hce.edu.vn
Website  : http://www.hce.edu.vn