Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 10/07/2020

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị – Đại học Huế
Mã trường: DHQ
Giới thiệu sơ lược

Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị là một đơn vị thành viên của Đại học Huế.
Sứ mệnh  của Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị là đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học có phẩm chất chính trị và đạo đức tư cách tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ được đào tạo, có sức khỏe để đáp ứng yêu câu công việc, phục vụ tốt sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và khu vực
Là đơn vị thành viên của ĐHH, Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị đang cố gắng thực hiện sứ mạng, nhiệm vụ, chức năng của mình để vừa làm tốt các công tác bồi dưỡng đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu khoa học vừa chuẩn bị các tiền đề, cơ sở, tạo nội lực cho sự phát triển thành một trường Đại học Kỹ thuật.
Một ngày không xa, Phân hiệu sẽ vững vàng hơn và trở thành một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học đáng tin cậy của ĐHH, của địa phương, khu vực và sẽ là đối tác liên kết đào tạo các ngành Kỹ thuật – Công nghệ với các trường Đại học trong và ngoài nước.

=========================================
Địa chỉ: Số 133 Đường Lý Thường Kiệt – TP.Đông Hà – Quảng Trị
Tel: 053.3560661
Email: vpdhhquangtri@vnn.vn
Website  : http://phqt.edu.vn