Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 10/07/2020

Khoa Giáo dục thể chất

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế
Mã trường: DHC
Giới thiệu sơ lược

Khoa-giao-duc-the-chat-dai-hoc-hue

Logo Khoa GD thể chất – ĐH Huế

Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế được chuyển đổi từ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Thể chất – Đại học Huế, là một đơn vị trực thuộc Đại học Huế.
 BAN LÃNH ĐẠO KHOA:
 Khoa trưởng: GVC. ThS. Bùi Hoàng Phúc
Phó Khoa trưởng: GV. Đoàn Dũng
Tổng số cán bộ, viên chức – lao động hợp đồng gồm: 76 người trong đó có 51 cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn.
Nhiệm vụ: Xây dựng quy hoạch chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác về giáo dục thể chất và thể dục thể thao, phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực giáo dục thể chất.

======================================================================================

Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di – TP Huế
Tel: 054.3816.058 –   Fax: 054.3816.058
Website  : http://khoagdtc.hueuni.edu.vn