Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 10/07/2020

Khoa Du lịch

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Khoa Du lịch – Đại Học Huế
Mã trườngQHL
Giới thiệu sơ lược

logo-khoa-du-lich-dai-hoc-hue

Logo Khoa Du lịch – Đại Học Huế

Khoa Du lịch – Đại Học Huế là một đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Đại Học Huế được xây dựng trên cơ sở Bộ môn Du lịch, Đại học Kinh tế Huế. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Khoa đặc biệt chú trọng đến chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trên cơ sở nguồn lực vững mạnh của Đại Học Huế – là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hoá, hoa học, giáo dục lớn nhất ở Miền Trung.
Định vị tại Huế – thành phố du lịch lễ hội – Khoa Du lịch Đại Học Huế là một môi trường lý tưởng cho đào tạo du lịch, kết hợp học tập đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn. Khoa còn có trung tâm thực hành tại chỗ, kết hợp với các tổ chức đào tạo và các doanh nghiệp khác trên địa bàn để tạo ra hệ thống cơ sở thực hành nghề nghiệp và nâng cao năng lực vận dụng thực tiễn cho người học – yếu tố tạo ra sự khác biệt về chất lượng.
====================================================================================== 

Địa chỉ: 22 Lâm Hoằng, P. Vĩ Dạ, TP. Huế
 Tel: 054.3 897 755
Website : http://hat.hueuni.edu.vn