Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Sư phạm

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Sư phạm- ĐH Đà Nẵng
Mã trường: DDS
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Sư phạm- ĐH Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (tên tiếng Anh: Danang University of Education) – được thành lập theo nghị định 32/CP ngày 04.4.1994 của chính phủ trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại các bộ môn khoa học cơ bản của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng trước đây – hiện là một trong 7 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng có chức năng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp; đào tạo cử nhân khoa học và thạc sĩ, tiến sĩ; giảng dạy các bộ môn khoa học cơ bản cho các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục và triển khai công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên.

=========================================================================================

Địa chỉ: 459 – Tôn Đức Thắng, TP.  Đà Nẵng
Tel: (84.511)   841323
Website : http://ued.udn.vn