Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Kinh tế

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
Mã trường: DDQ
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế được công nhận như là một trong những trung tâm đào tạo về khoa học kinh tế và quản lý hàng đầu của Viêt nam. Trong thập kỷ thứ tư từ ngày thành lập, Nhà trường phấn đấu thành nơi tốt nhất về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Kinh tế Đà nẵng cung cấp kiến thức và kỹ năng cho sinh viên về khoa học kinh tế và quản lý ở tầm vóc thời đại.
Với đội ngũ giảng viên, các nhà nghiên cứu ở tầm quốc gia và nhân viên chuyên nghiệp đang làm việc cùng nhau, Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng tạo ra môi trường giáo dục chất lượng cao để đào tạo các thế hệ sinh viên tài năng cho đất nước. Sinh viên tốt nghiệp từ trường chúng tôi với kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công bền vững trong thế kỷ 21.
Là Hiệu trưởng, Tôi luôn cố gắng và tận tâm trong công việc để duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của nhà trường. Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã và sẽ là trong những trường hàng đầu của hệ thống giáo dục đại học Việt nam.

=========================================================================================

Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn – Tp. Đà Nẵng
Tel: (84.511) 3836169 – 3836256       Fax: (84.511) 3836256
Email: info@due.edu.vn
Website : http://www.due.edu.vn