Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Bách khoa

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng
Mã trường: DDK
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng

Đại học Bách khoa Đà Nẵng (tên tiếng Anh: Danang University of Technology) – tiền thân là Viện Đại học Đà Nẵng được thành lập từ năm 1975 – hiện là một trong 7 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Đại học Bách khoa Đà Nẵng là một trong 3 trường đại học bách khoa chuyên đào tạo kỹ sư đa ngành, đa lĩnh vực của cả nước, cung cấp nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá của Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng. Là trường đại học kỹ thuật duy nhất của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Đại học Bách khoa Đà Nẵng có chức năng đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ. Đào tạo cử nhân các ngành sư phạm kỹ thuật. Tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng cho trường Cao đẳng Công nghệ và trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của khu vực và cả nước.

=========================================================================================

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng – Đà Nẵng
Tel: 0511 3842308    Fax: 0511 38427771
Email: hcth.dhbk@dut.udn.vn
Website : http://www.dut.edu.vn