Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – ĐH Đà Nẵng
Mã trường: DDI
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường CĐ Công nghệ Thông tin – ĐH Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng là trường cao đẳng công lập chuyên ngành công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 5553/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và đã tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 10/2006.

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin là một trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

=========================================================================================

Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Tel: 0511.3667117    Fax: 0511.3667116
Email: hanhchinh.cit@gmail.com
Website : http://www.cit.udn.vn/