Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum – ĐH Đà Nẵng
Mã trường: DDP
Giới thiệu sơ lược

Logo Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum – ĐH Đà Nẵng

Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum được thành lập ngày 14/02/2007, là thành viên mới của Đại học Đà Nẵng nằm trên vùng cực bắc của Tây Nguyên. Sau hơn hai năm thành lập, hiện tại, phân hiệu có gần 1000 sinh viên hệ chính quy theo học tập tại trường.
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và tư vấn lớn, có uy tín về khoa học kỹ thuật, kinh tế và quản lý cho khu vực Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông-Tây.
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là nơi đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học có chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế của các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh Đông nam Lào và Đông bắc Campuchia.
Phân hiệu là nơi đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là người dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, giúp họ thường xuyên nâng cao năng lực làm việc của mình.
Phân hiệu trở thành một cơ sở đào tạo chất lượng, đa ngành, đa nghề, đa hệ đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao cho cộng đồng, cho xã hội, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

=========================================================================================

Địa chỉ: 129 Phan Đình Phùng – TX Kon Tum
Tel: 84.060.913029
Email: kontum@udn.vn
Website : http://www.kontum.udn.vn