Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 10/07/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Tp.HCM
Mã trường: QSX
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Tp.HCM

Trường ĐHKHXH&NV có lịch sử trên 50 năm với tiền thân là Trường Đại học Văn khoa, thuộc Viện Đại học Sài Gòn, thành lập năm 1957.
Sau ngày thống nhất đất nước, tháng 10/1975, Trường Đại học Văn khoa có nhiều thay đổi về mục tiêu, chương trình và nội dung đào tạo.
Tháng 4/1977 Trường Đại học Văn khoa hợp nhất với Trường Đại học Khoa học thành Trường Đại học Tổng hợp TPHCM. Ngày 30/3/1996, Trường ĐHKHXH&NV được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TPHCM và là một trong những trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM.
Trường ĐHKHXH&NV có vai trò quan trọng trong nền giáo dục đại học của Việt Nam, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng cao ở địa bàn các tỉnh phía Nam.

 

======================================================================================

Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Tel: (08)38293828
Email: ussh@hcmussh.edu.vn
Website : http://www.hcmussh.edu.vn