Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 10/07/2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Tp.HCM
Mã trường: QHT
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM

Năm 1996, Trường ĐH KHTN được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.
Trường hiện có 09 Khoa; 15 trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học- chuyển giao công nghệ. Hiện nay, Trường đang có 32 chuyên ngành ở bậc sau đại học (SĐH) và 15 ngành (52 chuyên  ngành) đào tạo ở bậc đại học (ĐH): Toán – Tin học ; Công nghệ Thông tin; Khoa học máy tính; ệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Vật lý – Vật lý Kỹ Thuật; Điện tử – Viễn thông; Khoa học vật liệu ; Hóa học ; Sinh học ; Công nghệ sinh học ; Địa chất ; Khoa học Môi trường; Công nghệ môi trường; Hải Dương học và Khí tượng thủy văn. Trường đào tạo các văn bằng: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân Đại học, Cử nhân hệ Cao đẳng, Cử nhân 2, Hoàn chỉnh, Từ xa, Vừa học vừa làm. Hằng năm Trường có trên 2.000 Cử nhân và gần 80 Thạc sĩ, Tiến sĩ ra trường, cung cấp đội ngũ cán bộ khoa học tự nhiên cho Tp.HCM và các tỉnh trong toàn quốc.

======================================================================

Địa chỉ: 227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 38 353.193         Fax: (84.8) 38 350. 096
Website : http://www.hcmus.edu.vn