Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 10/07/2020

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM
Mã trường: QSY
Giới thiệu sơ lược

Logo Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM

Khoa Y là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM, được thành lập ngày 23 tháng 6 năm 2009 với định hướng là một đơn vị đào tạo tiên tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình Trường – Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sứcz khoẻ. Khoa Y đã chính thức tuyển sinh khoá đầu tiên trong kỳ tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2010.

Khoa Y được định hướng phát triển theo cơ chế tự chủ cao về chuyên môn, là một Khoa Y mở, gắn bó mật thiết với hệ thống các trường đào tạo y dược trong cả nước, quan hệ chặt chẽ với các bệnh viện trong khu vực, phát huy những thế mạnh sẵn có của Đại học Quốc gia Tp.HCM đa ngành, đa lĩnh vực để đào tạo ra những bác sĩ vừa hội đủ những yêu cầu chung theo qui định của Bộ Y tế, vừa mang những đặc thù riêng của ĐHQG-HCM.

 

======================================================================================

Địa chỉ: Tầng 6, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Tel: (08)37242160 – ext 3112    Fax: (08)37242188
Website : http://www.medvnu.edu.vn