Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội
Mã trường: QHF
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Ngoại ngữ  ĐHQG Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ là một trường đào tạo ĐH, SĐH (Thạc sĩ và Tiến sĩ) lâu đời, có uy tín, kinh nghiệm, truyền thống trong việc giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy. Trường được Chính phủ thành lập năm 1955. Từ đó đến nay, Nhà trường luôn đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ có chất lượng. Các cán bộ của Trường đã đảm nhận nhiều trọng trách mà đất nước giao phó như: biên soạn chương trình đào tạo các ngành ngoại ngữ, viết sách giáo khoa ngoại ngữ phổ thông, đào tạo nguồn nhân lực từ bậc trung học phổ thông đến tiến sĩ.
Là cơ sở đào tạo ngoại ngữ có đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức đông nhất, có trình độ cao nhất trong cả nước (Đội ngũ 761 CBVC với 569 giảng viên, 53 giáo viên THPT, trong đó có 05 GS, 19 PGS, 72 TS, TSKH và 338 thạc sĩ). Đội ngũ này đã được thử thách trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ngày càng có nhiều giảng viên có bài viết đăng trong các tạp chí chuyên ngành và đi tham dự các hội nghị khoa học quốc tế và khu vực. Hiện nay, số cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm đa số (gần 60% tổng số CBVC).
======================================================================================

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: (84-4) 37547269     Fax (84-4)37548057
Email: dhnn@vnu.edu.vn
Website : http://ulis.vnu.edu.vn