Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 16/07/2019

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội
Mã trường: QSX
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG Hà Nội

 Tổ chức tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường Đại học Văn khoa Hà Nội (thành lập theo sắc lệnh số 45 do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 10/10/1945), tiếp đó là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (thành lập ngày 05.06.1956). Ngày 10/12/1993, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 97/CP thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, được thành lập trên cơ sở các khoa xã hội của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Trong hơn sáu mươi năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn được nhà nước Việt Nam coi là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn lớn nhất của đất nước, có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản trình độ cao, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

======================================================================================

Địa chỉ: số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Tel: (04) 38585237 –  35588051
Email: contact@ussh.edu.vn
Website :  http://hus.vnu.edu.vn