Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 20/04/2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
Mã trường: QHT

Logo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Hà Nội

Giới thiệu sơ lược: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 của Chính phủ. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ra đời là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống hơn 40 năm của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội – nơi đã đào tạo nên nhiều nhân tài, nhiều nhà khoa học ưu tú và danh tiếng cho đất nước. 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thực hiện nhiều đề tài, dự án khoa học phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và Thủ đô như các đề tài thuộc chương trình cấp Nhà nước về Môi trường; điều tra tổng hợp các tỉnh ven biển miền Trung; nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của các tỉnh biên giới Tây Nam; vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Hạ Long – Quảng Ninh – Hải Phòng; nghiên cứu khai thác kinh tế biển; giảm thiểu thiên tai vùng bờ sông, biển; hơn 53 đề tài khoa học phục vụ cho sự phát triển Thủ đô Hà Nội.

======================================================================================

Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84) 043-8584615/8581419       Fax: (84) 043-8583061
Email: hus@vnu.edu.vn
Website : http://hus.vnu.edu.vn