Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 16/07/2019

Trường Đại học Giáo dục

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội
Mã trường: QHS

Logo Trường Đại học Giáo dục ĐHQG Hà Nội

Giới thiệu sơ lược: Trường Đại học Giáo dục tiền thân là Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1481/TCCB, ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 3 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Giáo dục trên cơ sở nâng cấp Khoa Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Giáo dục, Đại Học Quốc Gia Hà Nội phấn đấu trở thành một cơ sở hàng đầu ở Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia giáo dục và nhà giáo chất lượng cao cho mọi bậc học, đồng thời triển khai nghiên cứu về khoa học giáo dục, bằng cách tập trung sự cộng tác chặt chẽ của các nhà giáo giàu kinh nghiệm và các chuyên gia giáo dục hàng đầu trong nước, tiếp thu những tinh hoa của các nền khoa học giáo dục các nước trong khu vực và thế giới, đồng thời khai thác và phát huy truyền thống của nền giáo dục Việt Nam.

======================================================================================

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: 84.4.3754.7969        Fax: 84.4.3754.8092
Email: education@vnu.edu.vn
Website : http://www.education.vnu.edu.vn