Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Công nghệ

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội
Mã trường: QHI

Logo Trường ĐH Công nghệ ĐHQG Hà Nội

Giới thiệu sơ lược: Sau nhiều năm chuẩn bị chu đáo, triển khai mô hình khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ngày 25/5/2004, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã được thành lập theo Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Khoa Công nghệ và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học trực thuộc ĐHQGHN với hai nhiệm vụ “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ; Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội”. Điểm mốc có ý nghĩa lịch sử được chọn làm Ngày Truyền thống của Trường ĐHCN là ngày 18/10/1999 hai Khoa Công nghệ Thông tin (thành lập năm 1995) và Khoa Công nghệ Điện tử – Viễn thông (thành lập năm 1996) thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hợp nhất thành Khoa Công nghệ trực thuộc ĐHQGHN, đơn vị tiền thân của Trường ĐHCN.

======================================================================================

Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84.4.37547.461        
Fax: 84.4.37547.460
Email: uet@vnu.edu.vn 
Website : http://www2.uet.vnu.edu.vn