Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 07/06/2020

Đại học – Trường Đại học cấp Quốc gia

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

1.) Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm các khoa và các trường Đại học trực thuộc sau:

 1. Khoa Luật
 2. Khoa Quản trị Kinh doanh
 3. Khoa Quốc tế
 4. Khoa Y Dược
 5. Trường Đại học Công nghệ
 6. Trường Đại học Giáo dục
 7. Trường Đại học Kinh tế
 8. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 9. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 10. Trường Đại học Ngoại ngữ

2. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, gồm các khoa và các trường Đại học trực thuộc sau:

 1. Khoa Y
 2. Trường Đại học Kinh tế – Luật
 3. Trường Đại học Bách khoa
 4. Trường Đại học Công nghệ Thông tin
 5. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 6. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 7. Trường Đại học Quốc tế