Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 06/06/2020
Thứ Bảy, 11/10/2014, 02:17 | TracyNguyen

Khóa và ẩn dữ liệu mật trên Windows Phone

Lock & Hide là ứng dụng bảo vệ hình ảnh bằng mật khẩu miễn phí với tốc độ nhanh và khả năng bảo mật cao.

Khóa và ẩn dữ liệu mật trên Windows Phone

Lock & Hide là ứng dụng bảo vệ hình ảnh bằng mật khẩu miễn phí với tốc độ nhanh và khả năng bảo mật cao. Ngoài khả năng khóa và mở khóa dữ liệu, ứng dụng còn có chức năng xem ảnh, chụp ảnh trực tiếp khá tiện lợi.

Sau khi kích hoạt ứng dụng, bạn nhập mật khẩu lần đầu, đây là mật khẩu để quản lý ứng dụng về sau. Tiếp theo, ứng dụng hỏi bạn có muốn sao lưu mật khẩu này qua email hay không, bạn nhấn OK để đồng ý, cancel để hủy bỏ. Nếu chọn OK, ứng dụng sẽ dùng trình gửi mail mặc định của thiết bị cùng với email đang đăng nhập để bạn gửi email cho chính mình, nghĩa là trong trường hợp này Lock & Hide chỉ soạn giúp bạn nội dung email có kèm mật mã.

Tiếp theo, bạn được đưa vào giao diện quản lý của ứng dụng với thiết kế khá đơn giản. Mặc định ứng dụng chỉ có hai thư mục chính là Encrypted và Hidden. Tuy nhiên, bạn có thể tạo thêm nhiều thư mục mới bằng cách chọn new folder. Thư mục mới sẽ được đặt theo số thứ tự nên bạn cần nhấn – giữ vào thư mục đó rồi chọn rename để đổi tên. Cứ như vậy, bạn có thể tạo nhiều thư mục để phân loại hình ảnh bảo mật, ứng dụng này cũng hỗ trợ tạo nhiều thư mục lồng nhau.

Bây giờ, bạn có thể truy cập vào một trong các thư mục đã có để thêm hình ảnh muốn bảo mật. Lưu ý, chỉ các thư mục Lock có biểu tượng móc khóa mới được bảo mật bằng mật khẩu đã tạo lúc nãy; còn thư mục Hidden là giúp ẩn dữ liệu nhạy cảm của bạn. Đặc biệt, bạn có thể chụp ảnh bằng tùy chọn capture rồi khóa lại ngay với Lock & Hidden.

Khóa và ẩn dữ liệu mật trên Windows Phone

Với những hình ảnh đã thêm vào ứng dụng, bạn có thể xóa khỏi thư viện trên máy bởi vì Lock & Hidden đã lưu trữ giúp bạn. Sau này, để mở khóa một thư mục, bạn chỉ việc nhấn – giữ vào thư mục đó, rồi chọn decrypt. Mở khóa thành công, bạn có thể xem các hình ảnh bình thường, trong trường hợp muốn xuất ra tập tin hình ảnh để lưu lại trên thẻ nhớ hay bộ nhớ máy thì bạn chọn export.

 

Khám Phá

Ý kiến của bạn