Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Hệ Trung cấp trong Viện vệ sinh Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Viện vệ sinh Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh
Mã trường: YT12

 

………

 

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 159 Hưng Phú, P8, Q8, TP Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 855.9503 (số máy lẻ: 226)
Website: www.ihph.org.vn
Email: ttdt@ihph.org.vn