Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Mã trường: 0239

 

………

 

==========================================================================================

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Số 86/2 Thành Thái, Q.10, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 865.0021; 3 863.1041
Website: www.pnt.edu.vn
Email: info@pnt.edu.vn