Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Nhóm ngành Y – Dược

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Y – Dược tại TP.Hồ Chí Minh

 1. Trường Trung cấp Ánh Sáng
 2. Trường Trung cấp Âu Việt
 3. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quang Trung
 4. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Cửu Long
 5. Trường Trung cấp Phương Nam
 6. Trường Trung cấp Tây Bắc
 7. Trường Trung cấp tư thục Điều dưỡng và Kỹ thuật Y tế Hồng Đức
 8. Trường Trung cấp Tổng hợp Tp.HCM
 9. Trường Trung cấp tư thục Tổng hợp Đông Nam Á
 10. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 11. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
 12. Hệ Trung cấp trong Viện vệ sinh Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh
 13. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Miền Nam
 14. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
 15. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Dân lập Văn Lang
 16. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
 17. Trường Trung cấp Quân Y II