Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Miền Nam

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Miền Nam
Mã trường: GD19
Giới thiệu sơ lược

Logo Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước; Xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế trí thức; Nơi tin cậy trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Bảo đảm lợi ích của người học, người dạy, nhà trường và xã hội.
Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Miền Nam phấn đấu trở thành Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Miền Nam, một cơ sở đào tạo tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phấn đấu trở thành một trong những Trường đạt chuẩn quốc gia về kiểm định chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

=======================================================================================

Địa ch: Số 64/2B Cây Trâm, P.9, Gò Vấp hoặc 32/10B Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: (08) 3 989.3967; 3 989.3968
Website: cdmiennam.edu.vn
Email: cdmiennam@cdmiennam.edu.vn