Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng

Posted By SVS Admin On Friday, October 26th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng tại TP.Hồ Chí Minh

 1. Trường Trung cấp Ánh Sáng
 2. Trường Trung cấp Âu Việt
 3. Trường Trung cấp Công nghiệp TP.HCM
 4. Trường Trung cấp Đông Dương
 5. Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đại Việt
 6. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn
 7. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á
 8. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
 9. Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Tin học Sài Gòn
 10. Trường Trung cấp Tây Sài Gòn
 11. Trường Trung cấp tư thục Kinh tế Kỹ thuật Tân Việt
 12. Trường Trung cấp tư thục Tổng hợp Đông Nam Á
 13. Trường Trung cấp Vạn Tường
 14. Trường Trung cấp Việt Khoa
 15. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
 16. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
 17. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan
 18. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt
 19. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 20. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Miền Nam
 21. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
 22. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
 23. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
 24. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng