Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
Mã trường: CT28

 

………

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 586 Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3 897.0160; 3 896.6927
Website: www.vinatexcollege.edu.vn
Email: daotao@vinatexcollege.edu.vn