Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 14/07/2020

Nhóm ngành Quản trị kinh doanh

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Quản trị kinh doanh – Nghiệp vụ kinh doanh tại TP.Hồ Chí Minh

 1. Trường Trung cấp Công nghiệp TP.HCM
 2. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quang Trung
 3. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á
 4. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
 5. Trường Trung cấp Phương Đông
 6. Trường Trung cấp Phương Nam
 7. Trường Trung cấp Tây Sài Gòn
 8. Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
 9. Trường Trung cấp tư thục Kinh tế Công nghệ Gia Định
 10. Trường Trung cấp tư thục Kinh tế và Du lịch Tân Thanh
 11. Trường Trung cấp tư thục Kinh tế Kỹ thuật Tân Việt
 12. Trường Trung cấp tư thục Tổng hợp Đông Nam Á
 13. Trường Trung cấp Vạn Tường
 14. Trường Trung cấp Việt Khoa
 15. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
 16. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh
 17. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
 18. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh
 19. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
 20. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
 21. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
 22. Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm
 23. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan
 24. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt
 25. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 26. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Sài Gòn
 27. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
 28. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
 29. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
 30. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở TP. Hồ Chí Minh)