Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
Mã trường: 0232

 

……..

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 53 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.897.0023
Website: www.tdc.edu.vn 
Email: tdc@tdc.edu.vn