Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Nhóm ngành Pháp lý – Thư ký – Hành chính văn thư

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Pháp lý – Thư ký – Hành chính – Văn thư tại TP.Hồ Chí Minh

 1. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn
 2. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á
 3. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
 4. Trường Trung cấp tư thục Kinh tế Kỹ thuật Tân Việt
 5. Trường Trung cấp Vạn Tường
 6. Hệ Trung cấp trong Trường Cán bộ Tp Hồ Chí Minh
 7. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
 8. Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương
 9. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
 10. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt
 11. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Miền Nam
 12. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
 13. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định
 14. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Hoa Sen
 15. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
 16. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng