Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 09/12/2019

Nhóm ngành Mỹ thuật – Đồ họa

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Mỹ thuật – Đồ họa tại TP.Hồ Chí Minh

  1. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á
  2. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
  3. Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
  4. Trường Trung cấp Việt Khoa
  5. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt
  6. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
  7. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
  8. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Văn Hiến
  9. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Tôn Đức Thắng