Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Trung cấp Tây Sài Gòn

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Tây Sài Gòn
Mã trường: 0221

 

………

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Đường Suối Lội, Ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại VP: (08)37963840 – (08)37963841
Website: www.wsc.edu.vn
Email: hotro@wsc.edu.vn Hotline: 0909.06.8487 – 0919.06.8487