Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
Mã trường: GD27

 

……..

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 298A – 300A Nguyễn Tất Thành, P. 13, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 941.1189
Website: ntt.edu.vn
Email: phongdaotao@ntt.edu.vn