Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Nhóm ngành May và thiết kế thời trang

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành May và Thiết kế thời trang tại TP. Hồ Chí Minh

 1. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
 2. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
 3. Trường Trung cấp Tây Sài Gòn
 4. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 5. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
 6. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
 7. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Lâm
 8. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh
 9. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
 10. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
 11. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM
 12. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
 13. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt
 14. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn