Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 09/12/2019

Nhóm ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn tại TP.Hồ Chí Minh

 1. Trường Trung cấp Âu Việt
 2. Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
 3. Trường Trung cấp Đông Dương
 4. Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đại Việt
 5. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn
 6. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á
 7. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
 8. Trường Trung cấp Mai Linh
 9. Trường Trung cấp Phương Đông
 10. Trường Trung cấp Phương Nam
 11. Trường Trung cấp Tây Bắc
 12. Trường Trung cấp Tây Sài Gòn
 13. Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn
 14. Trường Trung cấp tư thục Kinh tế Công nghệ Gia Định
 15. Trường Trung cấp tư thục Kinh tế và Du lịch Tân Thanh
 16. Trường Trung cấp tư thục Kinh tế Kỹ thuật Tân Việt
 17. Trường Trung cấp tư thục Tổng hợp Đông Nam Á
 18. Trường Trung cấp Vạn Tường
 19. Trường Trung cấp Việt Khoa
 20. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
 21. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
 22. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh
 23. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh
 24. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
 25. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
 26. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Tài chính – Marketing
 27. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
 28. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt
 29. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Miền Nam
 30. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân
 31. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
 32. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
 33. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Hoa Sen
 34. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh
 35. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
 36. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Văn Hiến
 37. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Tôn Đức Thắng