Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Mã trường: GD42

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Hiện nay, STU có chức năng đào tạo từ bậc trung học chuyên nghiệp đến bậc đại học và nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực: Điện – Điện tử, Cơ – Điện tử, Viễn thông, Công nghệ Thông tin, Điện Công nghiệp – Điều khiển Tự động, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Công trình, Quản trị Kinh doanh và mỹ thuật công nghiệp (Design).

Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, P. 4, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 850.5520
Website: www.stu.edu.vn
Email: contact@stu.edu.vn