Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
Mã trường: CT28
Giới thiêu sơ lược

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

Trường Cao  Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Công Nhân Kỹ Thuật May Thủ Đức, được thành lập theo quyết định số: 688/CNN-TCQL ngày 14 tháng 10 năm 1978 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp Nhẹ.
Ngày 17 tháng 2 năm 1998 được Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ký quyết định số: 11/1998/QĐ-BCN nâng cấp và đổi tên  thành Trường Trung Học Kỹ Thuật May và Thời Trang II.
Trước những yêu cầu mới đặt ra của nhu cầu nhân lực phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, ngày 01 tháng 9 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đã ký quyết định số 4821/QĐ-BGDĐT thành lập Trường Cao Đẳng Công Nghiệp – Dệt May Thời Trang Thành Phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Trung Học Kỹ Thuật May Và Thời Trang II. Ngày 13/05/2009 Trường chính thức đổi tên thành Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật VinatexThành Phố Hồ Chí Minh.
Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của ngành Dệt May, nhà trường đã liên kết với các Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên, Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đào tạo cán bộ có trình độ cao học và đại học.
Đồng thời nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng ngắn hạn cho hàng ngàn học viên là cán bộ quản lý tại các  công ty, xí nghiệp của ngành Dệt May ở khu vực phía Nam.

==========================================================================================

 

Địa chỉ: Số 586 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 38 966 927 – 38 970 160 – 37 206 426
Website: www.vinatexcollege.edu.vn
Email: daotao@vinatexcollege.edu.vn