Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Lâm

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Lâm
Mã trường: 0235

 

………

 

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 215, Nguyễn Văn Luông, P11, Q6, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.875.2779
Website: www.ptec.edu.vn
Email: tuyensinh@ptec.edu.vn