Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Wednesday, March 13th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: CT21

 

……..

 

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 20 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 731.2370
Website: teiuns.edu.vn
Email: phongdaotao.ces@moet.edu.vn