Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Nhóm ngành Điện – Điện tử – Điện lạnh

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Điện – Điện tử – Điện lạnh tại TP.Hồ Chí Minh

 1. Trường Trung cấp Công nghiệp TP.HCM
 2. Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn
 3. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
 4. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn
 5. Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh
 6. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
 7. Trường Trung cấp Xây dựng
 8. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
 9. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh
 10. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Lâm
 11. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
 12. Hệ Trung cấp trong Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh
 13. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
 14. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh
 15. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
 16. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
 17. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
 18. Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm
 19. Trường Trung cấp Thủy sản
 20. Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải đường thủy II
 21. Hệ TC trong Trường cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III
 22. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
 23. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 24. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Sài Gòn
 25. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân
 26. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
 27. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
 28. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
 29. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
 30. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Văn Hiến
 31. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Tôn Đức Thắng