Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
Mã trường: 0210

 

………

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 500 – 502, Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.773.1184; 3.873.0194
Website: www.tech-nhc.edu.vn
Email: nhc2008@gmail.com