Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Sài Gòn

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Sài Gòn
Mã trường: GD20

 

……..

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 176/9 A Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 2 245.9677
Website: saimete.edu.vn
Email: saimete@hcm.vnn.vn