Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh
Mã trường: 0233

 

……..

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.843.9775
Website: hcmct.edu.vn
Email: phongdt@hcmct.edu.vn