Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Nhóm ngành Cơ khí

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Cơ khí tại TP.Hồ Chí Minh

 1. Trường Trung cấp Công nghiệp TP.HCM
 2. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
 3. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
 4. Trường Trung cấp Mai Linh
 5. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
 6. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh
 7. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Lâm
 8. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
 9. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh
 10. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
 11. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex
 12. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
 13. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
 14. Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm
 15. Trường Trung cấp Thủy sản
 16. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III
 17. Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải đường thủy II
 18. Hệ TC trong Trường cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III
 19. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và QT doanh nghiệp
 20. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Sài Gòn
 21. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh