Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 25/06/2019

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt
Mã trường: GD04

 

…….

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 778/B1 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
Tel:(08) 6 257.4595; 3 842.0730; 6 257.4597
Web: www.bachviet.edu.vn
Email: tuyensinh@bachviet.edu.vn