Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Nhóm ngành Chế biến lương thực – thực phẩm

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Chế biến Lương thực – Thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh

 1. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn
 2. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á
 3. Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh
 4. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
 5. Trường Trung cấp Vạn Tường
 6. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh
 7. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
 8. Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm
 9. Trường Trung cấp Thủy sản
 10. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt
 11. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
 12. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng