Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Nhóm ngành Y – Dược

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Y – Dược tại TP. Hà Nội

 1. Trường Trung cấp Dược Hà Nội
 2. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội
 3. Trường Trung cấp Kỹ thuật Y – Dược Hà Nội
 4. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Điều dưỡng Hà Nội
 5. Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội
 6. Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác
 7. Trường Trung cấp Y – Dược Phạm Ngọc Thạch
 8. Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
 9. Trung cấp Y tế An Khánh
 10. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
 11. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
 12. Trường Trung cấp Y tế Bạch Mai
 13. Trường Trung cấp Y tế Đặng Văn Ngữ
 14. Hệ Trung cấp trong Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
 15. Trường Trung cấp Quân Y I