Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc
Mã trường: GT01

 

………..

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Kiêu Kỵ, Gia lâm, Hà Nội
Tel: (04) 3 827.6577; 3 677.0935
Web: truongthgt.edu.vn
Email: gtvt@truongthgt.edu.vn