Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 09/12/2019

Nhóm ngành Xây dựng

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Xây dựng tại TP. Hà Nội

 1. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội
 2. Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội
 3. Trường Trung cấp Công thương Hà Nội
 4. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội
 5. Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội
 6. Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội
 7. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
 8. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
 9. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng công trình Đô Thị
 10. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
 11. Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương I
 12. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải
 13. Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc
 14. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà
 15. Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề